Des articles locaux

  Pa Eldè Jose L. Alonso nan Swasanndis lan
  Inviter chacun à approfondir sa conversion au Père Céleste et à son ls Jésus-Christ et à renforcer sa foi en eux.
  #MwenmenmToumEndekse
  Nou sigjere pou pawas ak branch yo nan Repiblik Dominikèn, Pòtoriko ak Ayiti reyalize mityèl espesyal yo avèk jèn jan ak jèn fi yo nan mwa jiyè a, kote jèn yo kapab genyen opòtinite pou aprann endekse epi vin fè pati aktif nan kanpay #Mwenmenmtoumwenendekse.
  Portes Ouvertes et Dédicace
  La célébration d’anniversaire donnera un apercu de la vie, du ministère et du service rendu par le président Nelson.
  Nou retounen genyen katryèm edisyon kanpay, pou peyi sa yo ki se Repiblik Dominikèn, Pòtoriko ak Ayiti. Kanpay la kòmanse 30 jen epi lap fini 31 jiyè 2019 la.